Annonse


Anonyme ingeniører

Per i dag ligger det omtrent 450 CV-er i NITOs database, skriver medlemsbladet NITO Refleks.

Anonymt
Arbeidssøkerne kan selv bestemme om de vil at deres CV skal legges ut på Internett. Ingeniører som er ute etter ny jobb sikres konfidensiell behandling ved at CVene anonymiseres med et referansenummer i stedet for navn.

Arbeidsformidling
NITO opprettet sin arbeidsformidling for noen år siden, da det var en viss arbeidsledighet blant medlemmene. Nå er det heller for få ingeniører tilgjengelig, men NITO ønsker å videreutvikle tilbudet om arbeidsformidling.

Foreløpig få
Da Dagens Telecom tok en titt på NITOs arbeidsformidling, lå det ikke alt for mange CVer ute. Om dette skyldes at det er få ledige ingeniører, eller at tilbudet enda er ukjent vites ikke.

Foreløpig anbefaler vi derfor arbeidsgivere å annonsere ved behov for arbeidskraft (for eksempel i Dagens Telecom eller Telecom Revy).

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse