Hopp til navigasjon Hopp til innhold

NSB i mobilbransjen

NSB Gardermobanen skal selv bygge ut GSM-dekningen i egne tunneler og kulverter på strekningen til den nye hovedflyplassen på Gardermoen. Det tyske firmaet Mikom GmbH skal utføre arbeidene.

Arkiv
– Arbeidet starter den tiende mars i år, og skal være avsluttet innen første april 1998, sier prosjektleder teleanlegg Erik Andersen i NSB Gardermobanen.

Tunnel-GSM
Utbyggingsavtalen gjelder GSM-dekning i kulverten under selve flyplassområdet, tunnelen Romeriksporten mellom Oslo og Lillestrøm, tunnelen Bekkedalshøgda og løsmassetunnelen like syd for Eidsvoll.

Avtalen mellom NSB og Mikom ble inngått den sjette februar i år, skriver informasjonsbladet Nytt fra Gardermobanen.
Stikkord: Mobil