Arkiv

Annonse


NSB i mobilbransjen

Arkiv– Arbeidet starter den tiende mars i år, og skal være avsluttet innen første april 1998, sier prosjektleder teleanlegg Erik Andersen i NSB Gardermobanen.

Tunnel-GSM
Utbyggingsavtalen gjelder GSM-dekning i kulverten under selve flyplassområdet, tunnelen Romeriksporten mellom Oslo og Lillestrøm, tunnelen Bekkedalshøgda og løsmassetunnelen like syd for Eidsvoll.

Avtalen mellom NSB og Mikom ble inngått den sjette februar i år, skriver informasjonsbladet Nytt fra Gardermobanen.