Annonse


NIT vil ansette 80

Samtidig forsvinner NIT som selskap mot slutten av året. Det går da inn i IBM Global Services som i Norge vil sysselsette 1020 mennesker. I tillegg til nyansettelser og de omlag 7000 som i dag er i NIT , blir IBM Global Services tilført omlag 300 personer fra IBM Norges øvrige konsulent- og systemintegrasjons stab.

– Den omorganiseringen som nå skjer er første skritt mot full integrasjon mellom NIT og IBM, sier Hans Christian Qvist, adm. direktør i NIT og IBM Global Services, til Dagens Telecom.

Han opplyser at kosulentdelen av IBM vokser meget sterkt –også på verdensbasis. Det som nå organiseres som IBM Global Services over hele verden, har hatt en kontinuerlig vekst på 25 prosent i 23 kvartaler på rad.

Annonse


Annonse


Annonse