Annonse


Lærere lærerIT

Informasjonsteknologi skal være en fast del av undervisningen på danske handels- og yrkesskoler.

For å oppnå dette skal 600 lærere settes på skolebenken i løpet av et toårig prosjekt. Prisen blir på 25 millioner.

Målet er at det på hver eneste skole skal være en gruppe av lærere som har spesiell kompetanse når det gjelder Internett og databaser.

– Ny teknologi skal være en like så naturlig del av skolegangen som kritt og lommeregnere, heter det i det danske Dagbladet Børsen.

Annonse


Annonse


Annonse