Annonse


WTO-avtalen i havn

Da World Trade Organization overtok etter GATT, var det blant annet fordi man utvide avtalene fra å gjelde varer til også å gjelde tjenester.

Gikk tregt
Men det har gått tregt å få undertegnet slike avtaler – inntil lørdag. Da ble 68 land, som representerer 93 prosent av verdens teletrafikk, enige om en avtale som eliminerer telemonopolene over hele verden.

Vekk med handelshindringene
For første gang blir satellitt-tjenester, mobiltelefoni, dataoverrføring og personsøking underlagt WTOs regelverk som skal fjerne internasjonale handelshindringer. Det vil bli slutt på de nasjonale monopolene.

«Smake steken»
Ett eksempel: Det vil ikke lenger være slik at Singapore Telecom kan være en stor aktør i internasjonal telebransje, som eier i norske NetCom eller belgiske Belgacom, mens det sterkt voksende lokale markedet i Singapore er strengt regulert og monopoliset: Hvis Singtel vil være med på leken, får de også smake steken.

Annonse


Trillioner
Årlig omsetter telebransjen for omlag 600 milliarder dollar (4 trillioner kroner) på verdensbasis. Den nye avtalen vil gjøre at omsetningen, i følge de mest optimistiske anslagene, øker med 1 trillion dollar (6,5 trillioner kroner) i løpet av de neste ti årene.

Mer nøkterne anslag antyder en fordobling i løpet av samme periode. Det vil uansett bety en kollosal vekst i telemarkedet.

Viktigere for Telenor enn for Norge
Internt i Norge er det begrenset hva avtalen vil innebære: EØS-avtalen innebærer som kjent at vi allerede har forpliktet oss til full liberalisering innen 1. januar 1998.

Men for norske teleaktører, med Telenor i sentrum, betyr denne avtalen at det vil bli lettere for Tormod Hermansen & Co. å gjennomføre sine planer om internasjonalisering for å oppveie de markedsandelene som naturnødvendig må tapes i Norge i årene som kommer.

  • Se også: Dette betyr WTO-avtalen

    Annonse


  • Annonse


    Annonse