Annonse


Ericsson vokser

Antallet ansatte i Ericsson-konsernet økte med nesten 1.000 hver måned i fjor. Totalt ble det foretatt 9.436 nyansettelser i 1996.

Intern rekruttering
De nye jobbene ble delvis besatt av folk gjennom ekstern rekruttering, delvis via intern omstilling. I fremtiden satses det først og fremst på rekruttering fra egne rekker.

Produktivitetskrav
Framover vil kravet til de ansatte forsterkes ved at produktiviteten skal opp både for produksjon, distribusjon og administrasjon.

På denne måten vil konsernet ivareta omsetning av større volumer, ved hjelp av færre ansatte.

Annonse


Omorganisering
Ericsson-konsernet har omorganisert bedriften fra i år. Bedriften er nå delt i tre forretningsområder; mobiltelefoni og terminaler, mobiltelefonsystemer og Infocom systemer.

Multimediasatsing
Infocom-systemer er et satsingsområde for konsernet som har ambisjoner om å forsyne markedet med løsninger og produkter som trengs til multimediakommunikasjon.

Annonse


Annonse


Annonse