Arkivfoto

Annonse


Tjente 2,3 milliard

ArkivfotoOmsetningen var på 22,1 milliarder i fjor. Dette ble kjent da Telenor-konsernet presenterte sine regnskapstall tirsdag formiddag.

Fortsatt vekst
– Vi forventer en sterkt vekst i utlandet i 1997 og en samlet vekst totalt på omtrent samme nivå som i fjor. Veksten da var vel 11 prosent, sier økonomidirektør Fredrik Baksaas til Dagens Telecom.

Mobil tjener knapt penger
Av resultattallene går det ellers fram at det mest konkurranseutsatte selskapet i konsernet, Telenor Mobil, knapt har tjente penger ifjor. De oppnådde et plussresultat på 5 millioner av en omsetning nesten 4 milliarder kroner. Det gjelder Telenor Mobil konsern der kjedene er inne.

NMT fortsatt lønnsom
Telenor Mobil hadde isolert sett 40 millioner kroner i overskudd. Sannsynligvis betyr det at Telenor Mobil ikke har tjent penger på GSM da NMT fortsatt er meget lønnsom.

Annonse


Linjeprisen betyr mye
Over en milliard av overskuddet er hentet fra nettvirksomheten i Telenor Nett og tidligere Telenor RNT. Det viser hvor enormt mye linjeprisen betyr for Telenor.

International mest lønnsom
Dagens Telecom merker seg at Telenor International tjente 475 millioner kroner og Telenor Bedrift 310 millioner kroner.

Målt i forhold til omsetning er helt klart utenlandstelefoni og annen virksomhet i Telenor International det mest lønnsomme Telenor nå driver med.

Annonse


Annonse


Annonse