Annonse


E-post avlytting lovlig

Det er Aftenposten som har undersøkt rettsreglene som gjelder e-post i Norge og funnet ut at det ikke finnes noe lovfestet vern mot innsyn.|

Fritt frem for arbeidsgiver
Dermed er det fritt frem for arbeidsgiver å lage bestemmelser som gir innsyn i de ansattes e-post.
Heller ikke i regjeringens retningslinjer for bruk av elektronisk post i staten, offentliggjort i desember 1995, tar man for seg overvåking av e-post.

Uklar status
Dermed er det klart at e-postens status fremdeles er høyst uklar i norsk næringsliv og offentlig forvaltning.
I forvaltningen er det fremdeles slik at e-post-meldinger har status som uformelle notater og at man altså ikke kan behandle saker og foreta avgjørelser på grunnlag av dem. Samtidig er de altså ikke omfattet av rettsreglene som sier at vanlig post er en privatsak.

Ønsker klare retningslinjer
Datatilsynet mener at personvernet må gjelde på samme måte ved e-post som ved telefonavlytting. – Arbeidsgiver bør ha klare retningslinjer og opplyse de ansatte om at e-post kan bli lest, sier informasjonssjf Hege Njaa i Datatilsynet til Aftenposten, og understreker at alle e-postbrukere må være klar over at de løper en risiko for å bli overvåket.

Annonse