Annonse


Nekter privatisering

Vedtaket kom kort tid etter at Telenors konsernsjef Tormod Hermansen varslet at han ønsket en delprivatisering slik at Telenor kunne hente penger på børsen.

Fikk kraftig motbør
Høyre hadde lagt fram et forslag om å be Regjeringen vurdere å åpne for private eiere i Telenor. Forslaget fikk kraftig motbør. Arbeiderpartiet fikk følge av Kristelig Folkeparti, Senterpartiet og SV når de gikk mot forslaget.

Kapitalbehov
Dette er en klar beskjed til Hermansen om at han må gå til Stortinget, dersom han trenger mer kapital.
– Det er interessant for Telenor å vite at vi er velkommen til å diskutere vårt kapitalbehov med våre eiere. Dette er en diskusjon som nødvendigvis må føres videre, sa Tormod Hermansen til Dagens Næringsliv, da han forlot Stortingssalen etter vedtaket onsdag.

Hard konkurranse
Men det kom flere signaler om at Stortinget avveier en markedssituasjon.
Samferdselsminister Sissel Rønbeck mener at Telenor har hard konkurranse på flere områder, og at Telenors andel av markedet ikke øker.
– Telenor har en markedsandel på mellom ti og 30 prosent for de fleste deler av IT-markedet, med unntak av Internett-tilknytning. Og konkurrentene er store internasjonale aktører.

Annonse


Mellompartiene kan snu
Muligheten er tilstede for at Kristelig Folkeparti kan snu når det gjelder spørsmålet om delprivatisering dersom det blir en hard konkurransesituasjon.

Ekstremt labilt marked
– Vi er inne på et ekstremt labilt marked. Det foregår store endringer i struktur, i kapitalkonsentrasjon og i markedskraft. Det betyr at vår vurdering av kapitalbehov og eierstruktur i Telenor ikke kan være noe statisk, men noe som må vurderes til enhver tid, sier Einar Stensnæs (KrF.) til Aftenposten.

Annonse


Annonse


Annonse