Annonse


Satser på NC

Det er markedssjef Ådne Tveit i ECsoft Norge i Bergen som hevder dette. Markedssjefen er hovedansvarlig for gruppens satsning på det som foreløpig, i store deler av bransjen, betraktes som et svært framtidsretta konsept.

– Foreløpig jobber ECsoft i Bergen mot 5- 6 kunder for å få gjennomslag for konseptet. Målsettingen er å dra i land avtaler om to konkrete prosjekter innen sommeren, sier direktør Rolf Helle.

Totaløkonomisk gunstig
– Network Computing (NC) vil kombinere PC-ens brukervennlige skjermbildeteknologi med stormaskinens enkle systemadministrasjon. En overgang fra dagens PC-baserte arbeidsplasser og til NC vil uten tvil ha en gunstig effekt på de samlede datautgiftene i større selskaper, sier Tveit.

En PC-arbeidsplass koster i dag 70.000 kroner, i følge Gartner Group. Administrasjonen av den etterhvert svært så komplekse programvaren har skylden for størsteparten av beløpet.

Annonse


– Med NC vil man kunne flytte administrasjonsoppgavene ut fra arbeidsplassen og inn i nettet. Der kan èn administrasjonsoppgave løses på vegne av mange brukere. Dermed bør kostnadene kunne reduseres til nærmere 15.000 per arbeidsplass, hevder Tveit.

Dette vil lønne seg, selv om noe av gevinsten vil bli spist opp som følge av økt behov for sentralt systemvedlikehold som følge av økt kompleksitet i nettverket.

At denne måten å regne på vil holde stikk, er Tveit ikke i tvil om: – Overgangen til Internett og Intranett vil dra utviklingen i retning av Network Computing. En stor, tung databaseleverandør som Oracle bruker for tiden halvparten av forskningsmidlene sine på WEB og nærliggende teknologi, hevder markedssjefen.

Gunstig
NC-konseptet vil trekke store veksler på båndbredden i nettverk og i en eventuell teleforbindelse. I tillegg til å utrede innsparingspotensialet for den enkelte kunde, ser ECsoft derfor en framtid i blant annet å avklare hva som vil være den mest gunstige fordelingen mellom residente plug-in moduler og nedlastbare applets i de enkelte kundenes NC-er.

  • Se også: Skal bli størst i Bergen:


    Annonse


  • Annonse


    Annonse