Annonse


Vil fjerne flaskehalsene

Teknologien bak IP svitsjing har i følge Bloomberg News muligheter til å overføre trafikken på telelinjene fem ganger raskere enn ruter-basert teknologi, som er det vanlige i Internettet i dag.
Markedet for rutere på nettet er dominert av Cisco, som omsatte for hele 26 milliarder kroner på dette området i fjor.

Trege linjer
Som mange Internettbrukere kan underskrive på, sliter leverandørene av tilgang på Internett med å betjene all trafikken. Trege overføringer på enkelte tidspunkt av døgnet eller mot populære servere er en typisk opplevelse av det som av denne grunn gjerne kalles WWW – World Wide Wait. Leverandørene er naturlig nok svært interessert i teknologi som kan avhjelpe disse problemene.

Lukter blod
I følge analytikeren Joseph Noel hos Hambrecht & Quist, har denne nyheten gjort at alle Ciscos konkurrenter lukter blod. Med det mener han at de endelig ser en mulighet til å få en del av et kjempemarked der Cisco nesten er blitt et selvfølgelig valg for Internettleverandører.

Kosteffektivt
Noel sier videre i følge Bloomberg News at Cascade har utviklet programvare som lar kundene oppgradere svitsjene sine kosteffektivt til IP-svitsjing. Slike svitsjer står hovedsakelig i USA hos de lokale teleoperatørene.

Annonse


Annonse


Annonse