Annonse


Med tanke på lokalnettet

Det mest vanlige for servere for fjerntilgang (remote access servers – RAS) er å ha den siden som vender ut mot omverdenen nedlesset med WAN-tilknytninger for å få flest mulig samtidige brukere. Ut mot lokalnettet er det stort sett en eller to porter.

3Com er med denne løsningen den eneste som leverer utstyr for fjerntilknytning som kan rute innkommende datatrafikk direkte til en bestemt ethernett-utgang. Access-serveren støtter 96 samtidige innringere, og dersom disse skulle ringe samtidig, kan det fort bli behov for den utvidede LAN-tilgangen.

Fjerner problemer
Selskapet argumenterer med at de mange LAN-portene gjør det mindre sannsynlig at man får problemer med dataoverføringene når innkommende WAN-trafikk skal behandles og rutes videre. Med økende hastighet på modemene har selskapet et poeng, selv om dette neppe er det største flaskehalsproblemet i LAN/WAN-sammenheng.

En klar mangel med 5000-serveren er at den foreløpig mangler støtte for ISDN og er relativt kostbar. I en sammenlikning gjort av det amerikanske magasinet Data Communication er 3Com sin Accessbuider 5000 nesten dobbelt så dyr som konkurrentenes produkter, selv om det ikke er noen som er like godt utrustet på LAN-siden.

Annonse


Øker kapasiteten
Konkurrenter er PAR1 fra Patton Electronics Co og AS5200 fra Cisco Systems. Ser vi bare på WAN-siden er det flere konkurrenter: MAX TNT fra Ascend Communications Inc, som kan ta hånd om 672 innringere. 3Com regner med å øke kapasiteten til 400 i løpet av neste år.

Andre på noenlunde samme bane er Shiva Corp. med sin LANrover Access Switsj og U.S. Robotics Inc.. Sistnevnte med den eneste andre RAS som støtter Token Ring, og den eneste med innebygd web-server.

Accessbuilder 5000 er bygd på teknologien i Oncore LAN hub, som 3Com fikk kloa i da selskapet kjøpte Chipcom i 1995. Huben fikk WAN-porter og modemer og ble sendt ut på markedet i ny innpakning.

Annonse


Annonse


Annonse