Annonse


Alcatel vil ha 40

Divisjonen fikk en større eksportordre rett før jul, uten at Alcatel har lov til å oppgi hvem som kom med bestillingen.

Ekspansjon
– Dels er disse 40 stillingene et uttrykk for ekspansjon, dels en erstatning for avgang, sier divisjonssjef i Alcatel Jens Gjerløw til Dagens Telecom.
– Fra midten av 1995 til slutten av 1996 var det mye dynamikk i markedet, og det var en del som fant det mer interessant å begynne andre steder.
– Vi har et stort teknisk miljø her med 250 årsverk i produktutvikling og tilpasning. I forhold til at vi har et av de største utviklingsmiljøene på området er ikke 40 nye så dramatisk, sier Gjerløw.

Setter standard
Divisjonen leverer kommunikasjonssystemer til Forsvaret både nasjonalt og internasjonalt. Som det heter i utlysningsteksten til Alcatel:
– Dyktige medarbeider gjør at vi i dag er et kompetansesenter for den internasjonale Alcatelgruppen, med produktansvar på viktige områder innen forsvarskommunikasjon. I samarbeid med norske myndigheter har vi en sentral rolle i utarbeidelsen av standarder for NATO og den Vest-Europeiske Union, sier Gjerløw.

Skal effektiviseres
– Etterhvert som Forsvarets systemer skal effektiviseres så bli kommunikasjon og beslutningsstøttesystem vesentlig virkemidler, sier Gjerløw, som lover et spennende miljø for aktuelle kandidater, og hevder at det eneste divisjonen er dårlig på er å fortelle hvor dyktige de er.
Omlag ti prosent av omsetningen er bokser – eller hardware. Resten er tilpassing av program.

Sivil teknologi
– Grunnleggende sivil teknologi er startpunktet, men den må tilpasses de spesifikke krav som Forsvaret har med hensyn til å tilføre nødvendig fleksibilitet. Utstyret skal være feltmobilt, og med spesielle sikkerhetskrav.
24. oktober 1996 skrev ukeavisen Telecom Revy at de fire største selskapene i telekommarkedet alene skal ansette rundt 740 ingeniører de neste par årene. Konklusjonen var at selskapene må til utlandet for å finne fagfolkene.
Det kan nødvendigvis bli litt vanskelig for Alcatels Divisjon Forsvarskommunikasjon, som trolig vil ha sterkere behov for sikkerhetsklarering enn sine konkurrenter.

Annonse


Annonse


Annonse