Annonse


Intel stadig i medvind

Store leveranser av Intels Pentium og Pentium Pro processorer gjorde at selskapets omsetning og fortjeneste per aksje for 1996 økte med henholdsvis 29 og 44 prosent sammenlignet med fjoråret.

Økte til 133 millioner
Omsetningen for 1996 økte til 133,2 milliarder kroner mot 103,8 milliarder i 1995. Nettofortjenesten var 33,3 milliarder kroner mot 23,1 milliarder året før.

Gjennombrudd i Asia
Enorm etterspørsel etter mikroprosessorer, PCens gjennombrudd blant annet i Asia og et generelt oppgraderingsbehov trekkes frem som noen av de viktigste årsakene til den sterke veksten.

Annonse


Annonse


Annonse