Annonse


Skuffet over Internett

Årsaken til at forventningene ikke er oppfylt skal være at europeere ikke forstår hvordan annonseplasser skal selges.

Hjemmesnekret
Mens amerikanske selskaper investerer store beløp på Internett, blir mange europeiske websider skapt og drevet fra folks hjem og garasjer på et minimalt budsjett, melder Reuters.

Kan ikke salg
Få selskaper i Europa vet hvordan de skal selge annonseplasser, eller hvordan de kan finne og dokumentere antall besøkende på websidene. Annonsørene blir dermed forsiktige med å investere større summer når de ikke vet hva de får igjen for pengene.

De største tar mest
Undersøkelser i USA viser at i fjor var det mer enn 900 bedrifter som kjempet om nesten to milliarder annonsekroner til websidene. De ti største utgiverne fikk to tredjedeler av disse pengene, mens utgivere utenom topp-100 listen solgte annonseplasser for under 19.500 kroner i måneden.
Analytikere mener at uavhengige publikasjoner med lite publikum vil måtte kjempe hardt for å få noen av annonsekronene i årene som kommer.

Hva med veksten?
Forskjellige analytikere kommer stadig med anslag for hvordan veksten innen annonsemarkedet på Internett vil øke mot år 2000.
Det høyeste tallet Dagens Telecom har registrert hittil er Frost og Sullivans anslag på 35 milliarder kroner på verdensbasis i år 2002.

Annonse


Annonse


Annonse