- -

Annonse


Full retrett for Tveit

- -Dagens Telecom bringer i sin helhet meldingen som ble sendt ut fredag ettermiddag fra Ericsson-konsernet:
«Styret i Ericsson AS gir sin tilslutning til de mål og strategier som ligger til grunn for administrasjonens innstilling som ga et forslag til en tettere organisasjon.
Styret aksepterer de ansattes behov for mer tid til å drøfte konsekvensene av disse mål og strategier.

Utrede videre
Styret vil videre be administrasjonen utrede hvorvidt det finnes deler av virksomheten som ikke vil bli berørt av de fastlagte mål og strategier, og dermed vil kunne videreføres på Sørlandet.
Mot denne bakgrunn ønsker styret å utsette vedtak i saken. Styret ønsker en snarlig behandling og avklaring, og ber administrasjonen om et beslutningsunderlag før neste styremøte som finner sted 13. februar.»

Svenske-raid
Torsdag ettermiddag kom den svenske Ericsson-direktørenTorbjørn Andersson til Oslo. Andersson sitter i konsernledelsen i Stockholm med ansvar for den norske biten av Ericsson-konsernet, og sitter også i det norske styret.
Den mektige direktøren satt torsdag i lange møter med den norske bedriftsledelsen. Fredag deltok svensken på det omdiskuterte styremøtet i Arendal, der spørsmålet om å flytte Hisøy-bedriften til Oslo-området ble behandlet.

Mareritt for Tveit
Den siste uken må betegnes som et lite mareritt for adm. direktør Steinar Tveit i norske Ericsson. Presentasjonen av flytteplanene fra Arendal til Oslo var planlagt å bli rene «plankekjøringen». Istedet fikk den sindige Tveit oppleve en proteststorm fra ansatte, kommune- og fylkespolitikere og næringsmister Grete Knudsen. Flytteplanene raste sammen da han fredag ettermiddag fikk styret i mot seg.
Etter det Dagens Telecom erfarer fikk Steinar Tveit også styreformann Kaspar Kielland mot seg da flyttesaken ble tatt opp til avstemning.
Anderssons og Kiellands kritikk mot Tveit er at den norske Ericsson-ledelsen har gått fort frem i denne ømtålige saken. Dagens Telecom er likevel ikke i tvil om at Ericsson på sikt kommer til å flytte til Oslo, enten de ansatte og politikerne vil eller ikke.

Annonse


Knudsen er i mot
Statsminister Torbjørn Jagland sa onsdag at han ikke kunne gjøre noe med Ericsson flytteplaner til Oslo-området. Som kjent vil Ericsson-ledelsen bli nabo til Telenor som vil lage en såkalt IT-park på Fornebu, når flyplassen stenges 1. oktober 1998.
Fredag formiddag møtte næringsminister Grete Knudsen en delegasjon fra Aust-Agder, og de lokale folkevalgte var overrasket og glade over den uforbeholdne støtten fra Grete Knudsen. Som et resultat av møtet ble det opprettet en arbeidsgruppe bestående av representanter fra regjeringen og representanter fra Arendal. Statsråden varsler også en gjennomgang av lovverket for å hindre slike situasjoner i fremtiden, skriver Nettavisen.

Opprettet arbeidsgruppe
– Vi har opprettet en arbeidsgruppe som vil følge denne prosessen time for time, sa Knudsen etter møtet i formiddag til Nettavisen.
I kveld skal ledelsen i Ericsson møte politikere i Arendal. Kveldmøtet kan fort utvikle seg til å bli en ren «spissrotgang» for den norske Ericsson-ledelsen.

Andersson advarer
Torbjørn Andersson sier at han håper på at så mange som 80 prosent av arbeidsstokken følger med på flyttelasset:
– Dersom nøkkelpersonell sier opp stillingene sine allerede nå, vil flytteprosessen måtte fremskyndes, sier Ericssons svenske toppmann.

Annonse


Annonse


Annonse