Annonse


Mobilen stopper tog

Det er informasjonsdirektør Svein Horrisland i NSB som overfor Stavanger Aftenblad bekrefter at mobiltelefoner har påvirket elektronikken i de nye NSB-lokomotivene.
– Vi vet med sikkerhet at bruk av mobiltelefoner har ført til fire-fem stopp etter at de nye togene ble satt i rute like over nyttår. Togene har srtoppet som følge av bruk av mobiltelefon inne i lokomotivet. Det har vært gamle telefoner av typen NMT 450 som har avgitt så mye stråling at de har satt elektronikken ut av spill.

Også GSM-telefoner?
I tillegg finnes det tegn på at også GSM-telefoner har innvirkning på de nye togene. I Stavanger Aftenblad refereres det til en episode hvor en aktiv GSM-telefon i vognen nærmest lokomotivet flere ganger førte til at bremsene ble satt på og toget stoppet .
Svein Horrisland sier imidlertid at man så langt ikke har funnet bevis på at det var en mobiltelefon som forårsaket stoppen. Toget er senere blitt testet av selskapets tekniske personale.

Barnesykdommer?
Horrisland understreker at det ikke vil være aktuelt å forby bruk av mobiltelefon i de nye togene. NSB arbeider med å finne bedre måter å skjerme elektronikken i lokomotivene på og karakteriserer problemet som en barnesykdom.
Jernbaneselskapet har tilsammen bestilt 22 nye lokomotiver av typen EL 18. Lokomotivene har en toppfart på 200 km i timen og karakteriseres gjerne som et generasjonsskifte i lokomotivparken til NSB. Foreløpig er 15 av lokomotivene i trafikk, blant annet på Bergensbanen og Sørlandsbanen.

Annonse


Annonse


Annonse