Annonse


Reis med Java

Data blir viktigere for reiselivet. Dagens dumme terminaler byttes ut, og spørsmålet er om det blir med PC eller med NC som kjører Java. Seniorpartner Knut Jørstad i konsulentfirmaet Intervett mener Java er en nødvendighet for å skape god kommunikasjon på nettet.

Funksjonalitet
På Reiselivsmessen ’97 på Sjølyst var det et eget internett-torg. Mulighetene i ny teknologi ble demonstrert. Og selskapet mener de fikk god respons.
– Java fremstår som den første reelle muligheten for å bygge inn funksjonalitet, sier seniorpartner Knut Jørstad i Intervett.

Rutinearbeid
Anslag går ut på at 80 prosent av arbeidstiden i reisebyråer går med til booking. Dette er en enkel tjeneste i datasammenheng. Derfor kan det hevdes at det er tvilsom bruk av ressurser å satse på PC-løsninger.
Samtidig er det mengder av stormaskiner med tilhørende dumme terminaler som nærmer seg pensjonsalderen.
Nettopp innen virksomheter med typiske skrankefunksjoner er det nettverkscomputing først vil få gjennomslag, mener Jørstad.

Oppdatering
Javaapplikasjoner skal både kunne presentere reisemål og muligheter visuelt, og også kunne presentere kontinuerlig oppdaterte opplysninger om reisemålet.

Annonse


– Informasjonen må være godt presentert og må være dynamisk korrekt, sier Jørstad.

Tre nøkkelfaktorer er viktige for informasjonen: Hvor lenge varer sesongen, hvor lenge blir produktet tilbudt og hva er prisen?’Og denne oppdateringen må gå automatisk.

– I løpet av 1997 regner vi med at reisebyråene vil bruke tiden på å strukturere data. I 1998 vil de beste reisebyråene bli enda bedre i symbiose og samarbeid med Internett og få det bedre enn de har hatt det noengang tidligere, sier Jørstad.

Annonse


Annonse


Annonse