Annonse


Forlater Skrivervik

Sønsteby kommer fra stillingen som Adm. direktør for Skrivervik Data, et selskap i ARK-konsernet. Han vil i sin nye stilling jobbe parallelt med Per-Arne Clausen, direktør for MBS Systemintegrasjon. Sammen med Lars Bønnes, forretningsansvarlig for kommunikasjon, vil de rapportere til Dalslaaen.

Dalslaaens funksjon i 1997 vil være å lede og koordinere aktivitetene mellom Merkantildata og MBS Systemintegrasjon i tillegg til MD Kommunikasjon ved Upnet. Han vil deretter konsentrere seg om andre felles konsernoppgaver sammen med konsernsjef Tom Adolfsen, melder Merkantildata.

Den skandinaviske Konsernledelsen vil bestå av konsernsjef Tom Adolfsen, økonomi- og finansdirektør Carl Espen Wollebekk, Arne Dalslaaen og områdeansvarlige Steinar Sønsteby (systemintegrasjon), Per-Arne Claussen (systemintegrasjon), Sjur Fjellbirkeland (applikasjon), Lars Bjønnæs (kommunikasjon) og Roald Sannæs (distribusjon).

Det er planer om en mer integrert organisasjon når MBS og Merkantildata flyttes sammen i løpet av 1997.

Annonse


Annonse


Annonse