Annonse


Truer med flytting

Mobiltelefoner er Sveriges nye eksportsuksess. Eksporten når i år ti milliarder kroner. Det er like mye som söta brors samlede eksport av papirmasse. Utviklingen har gått så raskt at til og med eksportlokomotivet fremfor noen, Ericsson, er overrasket.

Vil inn i ØMU
Men suksessen har også gjort Ericsson svært så bevisst på sin egen styrke og makt i svensk økonomi. Nå truer konsernet å fjøre store deler av sine pengetransaksjoner i utlandet dersom Sverige stiller seg utenfor valutaunionen ØMU.
Ericsson vil kunne spare gigantiske beløp i reduserte transaksjonskostnader ved å flytte sitt betalingssenter til et land som er med i ØMU.

Dårlig forberedt
I følge Dagens Næringsliv stiller de svenske storbedriftene seg i overveiende grad positive til medlemskap i ØMU, men få av dem er likevel forberedt på et slikt medlemskap.
Blant annet viser en undersøkelse utført av universitetet i Stockholm, at ØMU så og si er et ikke-tema i svenske bedrifters ledelsesmøter, og det gjøres lite eller ingen ting for å forberede organisasjonen til å møte en hverdag med den nye europeiske valutaen, skriver DN.

Betydelig eksportør
Det spørs imidlertid om ikke varselropet fra Ericsson vil kunne vekke de svenske bedriftslederne. Ericsson har i løpet av de siste fem årene økt sin eksport fra 0,7 til ti milliarder kroner. Minst fem ganger i minuttet forlater en mobiltelefon en av Ericssons fabrikker i Kumla og Linköping.
Døgnet rundt, fordelt på fem skift, spytter fabrikkene ut nye “lurar” – fire millioner i alt i 1996. Av dette sendes nitti prosent ut av landet: Til sammen eksporteres telefoner til en samlet verdi av ti milliarder svenske kroner, i følge beregninger gjort av den svenske ukeavisen Ny Teknik.

Det sier seg selv at svenske myndigheter vil se alvorlig på Ericssons trussel om å bestille flyttebil dersom den svenske regjeringen sier nei til ØMU. Ericssons internbank har 25 ansatte og har ansvaret for konsernets valutasikringer, overføringer og valutahandel.

Annonse


Annonse


Annonse