Hoff, PerMorten

Annonse


Ny lønnsundersøkelse

Hoff, PerMortenDe store telekommunikasjonsleverandørene kommer ikke til å være med i undersøkelsen.
– Lønnsspørsmålet er for tiden opphav til stor frustrasjon i mange av medlemsbedriftene våre. KDL tar derfor sikte på å gjennomføre en omfattende lønnsundersøkelse hos våre medlemmer, slik at de skal ha noe å forholde seg til foran vårens lønnsoppgjør, sier generalsekretær Per Morten Hoff i KDL til Dagens Telecom.

130 IT-bedrifter
Resultatet av undersøkelsen skal etter planen foreligge før påske.
KDLs undersøkelser gir et godt bilde av lønnsforholdene i databransjen. Interesseorganisasjonens forrige lønnsundersøkelse omfattet over 12.500 ansatte i vel 150 bedrifter, derav nærmere 130 IT-bedrifter. Til sammen hadde medlemsbedriftene en samlet omsetning på 26 milliarder kroner.

Telekom mangler
De fleste store dataleverandørene er registrert i KDLs medlemsregister, og vil derfor få tilbud om å være med i undersøkelsen.
Noen av Telenors datterselskaper, og de store telekommunikasjonsleverandørene Alcatel, Ericsson og Nera, står imidlertid ikke på KDLs medlemsliste, og kommer derfor heller ikke til å delta vårens lønnsundersøkelse.

Nytt spørreskjema
Spørreskjemaene, som ventelig vil gå ut til samtlige av KDLs 160 medlemsbedrifter innen utgangen av neste uke, er utformet med tanke på å øke responsen sammenlignet med tidligere undersøkelser.

Delt i to
– Lønnsundersøkelsen er i år delt i to; et skjema beregnet for lønnskontoret, og et til den enkelt ansatte. Til sammmen skal de gi et troverdig bilde av de heltidsansattes lønnsvilkår og tilleggsytelser, sier Per Martin Fossmark som er ansvarlig for den praktiske gjennomføringen av undersøkelsen.

Annonse


Annonse


Annonse