Annonse


Netscape-økning?

Danmark, Sverige, Norge og Finland er de landene i Europa, som målt per innbygger har de fleste hjemmesider på Internett.
– Jeg ved ikke hvorfor. Men i Norden er man hele tiden veldig raske til å ta ny teknologi til seg. Om det så er mobiltelefoner, Internett, antall innbyggere per computer eller bruk av nye teknologier er Norden i front, sier Eric Bizon til danske Jyllands-posten.

Hurtigere
Bizon regner også med at større nordiske virksomheter hurtigere og i høyere grad en i resten av Europa vil legge om kommunikasjonen i deres virksomheter til å foregå via interne versjoner av Internett, de såkalte Intranet.

Sikre omsetningen
Det er nettopp salg av produkter til oppbygning, drift og vedlikehold av Intranet, som Netscape i fremtiden regner med skal sikre nesten hele virksomhetens omsetning.

Kun salg
Ifølge Eric Bizon vil det da utelukkende bli snakk om salg av produkter i Europa, mens selve implementeringen vil bli foretatt av andre EDB-virksomheter, som samarbeider med Netscape.

Kontorer i hovedstedene
Netscape har i år har valgt å åpne salgs- og marketingkontorer i København og Stockholm, som to av sine kun ni europeiske kontorer.

Annonse


Annonse


Annonse