Annonse


InterBet avsluttes

InterBet prosjektet avsluttes hovedsakelig fordi Telenor Online og BBS/Bank-Axept mener at utviklingen internasjonalt og markedsmessig ikke ligger til rette for denne typen tjeneste.

Forskningsstøtte
Arbeidet med den den elektroniske betalingstjenesten ble støttet av Norges Forskningsråd, BBS/Bank-Axept, Telenor Online og Norsk Regnesentral. Norsk Regnesentral aksepterer beslutningen om å avslutte prosjektet, men ønsker å fortsette arbeidet med mikrokjøp på egenhånd.

Annonse