Annonse


Utdanning via telefonen

Det er Høgskolen i Arendal som har administrert videreutdanningen av 17 sykepleiestudenter via videokonferanser.
I følge Fædrelandsvennen er det første gangen på landsbasis bruk av videokonferanseutstyr har ført til avsluttende eksamen på høyskolenivå.
Utdanningen har mottatt støtte fra Sentralorganet for Fjernundervisning, fra fylkeskommunene og Arendal kommune.

Positive erfaringer
Det har vært en stor utfordring for høgskolen å sette i gang studiet. Erfaringene med denne typen teknologi til desentralisert utdanning er så positive at Høgskolen i Arendal fra neste høst vil starte opp med utdanning av et nytt kull på 20 studenter etter den samme modellen.
Fjernundervisning vil i framtida inngå som en del av studietilbudet ved skolen.
Høyskolen får fra neste år støtte fra Kirke-, undervisnings,- og forskningsdepartementet til gjennomføring av undervisningen.