Annonse


Nera-ja til Singpore

Det var på den ekstraordinære generalforsamlingen onsdag det ble besluttet at styret og administrasjon fikk fullmakt til aksjeutvidelsen og til å hente inn penger først og fremst fra markedet i Singapore. Derfor er det viktig å få aksjen notert på børsen i Singapore, i tillegg til dagens noteringer i Oslo og på den amerikanske Nasdaq-børsen.
Styret har fått relativt god tid på seg, helt frem til den ordinære generalforsamlingen i slutten av april. Årsaken til dette er at selskapet også ønsker å få med 1996-tallene i sine prospekter før selskapet drar til Singapore for å presentere seg for markedet. Årsregnskapet legges frem 4. februar neste år.

Trenger kapital
Det er to grunner til at selskapet satser på Singapore: Selskapet trenger kapital, og selskapet har stadig mer av omsetningen sin i det asiatiske markedet. Til Dagens Næringsliv sier styreformann Frode Botnevik at kapitalbehovet ikke er det minst vesentlige.
– Vi søker kontinuerlig nye partnere, vi vurderer fusjoner, oppkjøp og joint ventures, sier Botnevik. Selskapet har i dag omlag 40 prosent av omsetningen og ordreinngang fra det asiatiske markedet og 20 prosent av de ansatte befinner seg i denne verdensdelen. Selskapet har kontorer i Malaysia, Flippinene, Thailand og Vietnam

Annonse


Annonse


Annonse