Annonse


CD-ROM foreldet?

DVD står for digital video disc og det nye formatet blir i følge Hitachi neste generasjon av CD-spillere for PC multimedia og underholdningssystemer for hjemmevideo.

Fremtidens medium?
Ikke før har du investert i en CD-ROM, så kommer neste generasjons teknologi. Hitachi er aktivt med i gruppen av selskaper som har utviklet DVD-teknologien som følge av industriens etterspørsel etter en langvarig erstatning for CD-ROM og VHS-kassetter.

God lagringskapasitet
En enkel disk på 4,7 gigabyte kan lagre opp til to timer videomateriale med en bildekvalitet som nærmer seg den standarden man møter i studio. Til sammenligning har en vanlig CD lagringskapasitet på 682 megabyte, men størrelsen er den samme. Hitachi-spilleren skal også støtte kommende utvidelser i DVD-teknologien som på sikt skal bringe kapasiteten opp i 17 gigabyte. Denne kapasiteten oppnås blant annet ved å benytte begge sidene på platen.
Masseproduksjon av utstyret begynner i allerede i januar. Neste gang du skal ha noe nytt på datafronten vil det kanskje lønne seg å leie inn til videre?

Annonse