Annonse


Investerer i Narvik

– Norsk skole har mulighet for å gjennomgå en dyptgripende forandring, dersom Internett utnyttes fullt ut. En slik prosess krever relevant pedagogisk programvare på Nettet og moderne utstyr i skolene, sier prosjektleder Håkon Gundersen i Norsk Investorforum til Telecom Revy.
– Å skaffe tilgjengelig utstyr og programvare er først og fremst en oppgave for stat og kommuner, men vi som private investorer er villige til å bidra med såkornkapital når de unge er ferdige med skolen og skal etablere ny virksomhet.

Elektronisk skoleransel
– En elektronisk ransel bør ha samme funksjon som en blyant har i dagens skole. Et slikt verktøy gir samtidig helt andre muligheter enn de tradisjonelle pedagogiske hjelpemidlene.
– Utvikling av relevant programvare kan enten foregå ved at vi oversetter utenlandsk materiale eller ved at vi utvikler selv. Norsk utvikling krever store investeringer, men vil på sikt være det mest lønnsomme.
– Å gjennomføre en digital revolusjon i klasserommene krever en stor innsats fra FoU-miljøer i Norge. Vi i Norsk Investorforum er villige til å hjelpe slike prosjekter igang, men hovedinteressenten må være det offentlige, sier Gundersen.

Krever politisk vilje
– Den nye planleggingsministeren har en stor utfordring i å snu det norske skoleverket i en mer moderne retning. Her burde de norske oljemilliardene settes inn.– Vi har nå en unik sjanse til å skape et samfunn som fungerer også etter at oljebrønnene i Nordsjøen er tomme, sier han.

Fornebuprosjektet
Norsk Investorforum, med Fred Olsen i kulissene, har store planer med utbygging av Fornebu etter at flytrafikken der er avviklet om to år.
– Vi ønsker å gjøre Fornebu om til et globalt IT-knutepunkt innen år 2005. For å få til dette er det nødvendig å ha høyhastighetsnett med dedikerte linjer mot FoU-miljøer i Norge, og kontakt med resten av verden.
– Miljøet i Narvik ser vi på som en faglig medspiller i et slikt FoU-nett. Det spiller ingen rolle at miljøet fysisk sett er langt borte, dersom et Supernett opphever de geografiske begrensningene, sier Gundersen.
Norsk Investorforum er en næringspolitisk stiftelse og har som mål å få til bedre samarbeid mellom forskere og næringslivet, slik at bedrifter bedre utnytter forskernes ressurser.