Annonse


Norsk Telemed ‘97

Bak konferansen som går av stabelen i Grieghallen i dagene 3. – 5. september, står helseinstitusjoner, telemedisinbrukere og fylkeskommunale instanser i Helseregion Vest.
– Organisasjonsutvikling og tilpassning av organisasjonene i helsevesenet til den nye teknologien vil være ett av hovedtemaene på konferansen. Mens den teknologiske utviklingen har rast avgårde, har organisasjonene nærmest stått stille. Nå gjelder det å tilpasse organisasjoner, samhandling og arbeid i helsevesenet på en slik måte at vi kan utnytte det potensialet som teknologien gir, sier Knut Arild Andersen som til daglig er prosjektleder for Hordaland fylkeskommune sin satsning på telepsykiatri.

Telepsykiatri som hovedtema?
Telepsykiatri, bruksområder og erfaringer er lansert som et annet hovedtema. Med ti nye videokonferansestudioer under installasjon nå ved årskiftet, blir Hordaland en av storbrukerne av telepsykiatri. Interessen for utveksling av erfaringer med eksperter fra Nord-Norge, vil derfor, naturlig nok, være stor.
Bruk av telemedisin innen primærhelsetjenesten, basisteknologi, kompetanseutviking og teleradiologi er foreslått som supplerende tema for den nasjonale telemedisinkonferansen i 1997.

Over 200 helsearbeidere, teleingeniører og annet fagpersonell fant veien til Telemed ‘96 på Stiklestad.