Annonse


Superleder fra Frankrike

De fleste strømførende metaller opptrer som superledende, når de er utsatt for temperaturer ned mot «det absolutte nullpunktet» – minus 459 Fahrenheit, altså en praktisk umulighet.

Betyr mye for chipsteknologien
Forskerne utrykker til MSNBC, en forsiktig optimisme, men understreker at en rekke tester gjenstår for å lære å kjenne stoffets egenskaper.
Stoffet opptrer i pulverform, noe som gjør det lite tilgjengelig for kabelteknologien, men for utviklingen av mikrochips, vil dette kunne bety svært mye.

Turbotransistor
En microchip er i realiteten en sammenbygging av mangfoldige tusener av transistorer, bygget opp av ulike lag med ulike egenskaper for leding av strøm.
Superlederen vil muligens kunne forbedre chips og elektromotorer ved f. eks å erstatte ledende lag med superleder-lag.