Annonse


Digital tapte 38 mill

Amerikanske rettssaker om millionerstatninger fornekter seg ikke. Dommen som falt i Brooklyn onsdag, pålegger Digital å utbetale over 38 millioner kroner til tre kvinner som mener at firmaets tastatur har gitt dem belastningslidelsen «carpal tunnel syndrome».

Skulle sagt i fra
Juryens dom ble ilagt fordi Digital skulle ha informert om faren for å pådra seg belastningslidelser ved bruk av tastaturet, ikke fordi det var noen feil ved produktets utforming, opplyser TechWeb.

Anker dommen
Digital sier i en erklæring at de vil forsøke å få juryen til å trekke dommen tilbake, hvis dette ikke nytter vil de anke avgjørelsen.

Erstatningssaker av denne typen har etterhvert dukket opp i Norge også, om enn ikke med like store utbetalinger. Vi anbefaler for sikkerhets skyld maskinvareprodusentene å være nøye med informasjonen som følger deres produkter.

Annonse


Annonse


Annonse