Annonse


Svak tele-sikkerhet

I en undersøkelse blant syv svenske teleoperatører har ledelsen for sivilt beredskap i Sverige funnet omfattende sikkerhetsmangler i datasystemene som styrer landets telekommunikasjon.
Det savnes blant annet kontroller og systemer for å hindre uvedkommende å gå inn i nettverkene og hente informasjon.

Mangler ledelse
Hele 70 prosent av bedriftene manglet en ansvarlig ledelse for regler og rutiner innen datasikkerhet, det var heller ikke utarbeidet planer for krise- eller katastrofesituasjoner.
For kommunikasjonsbrudd manglet 85 prosent av bedriftene noen plan.

Deregulering får skylden
Rask deregulering med påfølgende hard priskonkurranse får deler av skylden. Den harde priskonkurransen mellom teleoperatørene fører til nedprioritering av sikkerhetsspørsmål melder Computer Sweden.

Telenor i beredskap
– Vi har både sikkerhetssjef, egne planer og jevnlige øvelser for beredskap ved katastrofer i fredstid i Telenor. Når det gjelder beredskap i krig kan jeg ikke uttale meg om dette fordi det også ligger under Forsvarets myndighet. Ved deregulering av telemonopolet er det mulig at nye operatører i første omgang ikke vil prioritere sikkerhet og beredskap, sier pressetalsmann Dag Melgaard i Telenor til Dagens Telecom.

Myndighetenes ansvar
– Telenor har tidligere som eneste nettoperatør og del av statsforvaltningen hatt et ansvar for sikkerheten. Nå som det kommer flere operatører på banen må det bli myndighetenes oppgave å koordinere sikkerhetsspørsmål i forhold til samtrafikk og samarbeid mellom teleoperatørene, sier Melgaard.

Annonse