Hopp til navigasjon Hopp til innhold

Øvelse gjør mester

Gjennom de nye EU-prosjektene Simulab for Socrates og Simulab for Telematics skal Europas voksne befolkning lære seg å kommunisere utvungent ved hjelp av IT.

Målgruppen for prosjektet er studenter på høyere trinn, eksternstudenter som bor isolert og studenter med ulike handikap. Opplæringen er tilrettelagt for voksne mennesker, herunder også middelaldrende og eldre uten store kunnskaper på området.

Norge er testland
Seks land er med som testpiloter i prosjektet. Foruten Norge deltar Sverige, Danmark, Finland, Belgia og Spania gjennom sine universiteter og høyskoler.Prosjektene benytter seg av simulering og rollespill, og undervisningen skjer online på Internett.

Avansert opplegg
I Simulab for Socrates benyttes bare tekst, mens Simulab for Telematics er mer avansert og krever at deltagerne selv lager de verktøyene som skal til for å skape egne virtuelle miljøer.