Annonse


Øvelse gjør mester

Målgruppen for prosjektet er studenter på høyere trinn, eksternstudenter som bor isolert og studenter med ulike handikap. Opplæringen er tilrettelagt for voksne mennesker, herunder også middelaldrende og eldre uten store kunnskaper på området.

Norge er testland
Seks land er med som testpiloter i prosjektet. Foruten Norge deltar Sverige, Danmark, Finland, Belgia og Spania gjennom sine universiteter og høyskoler.Prosjektene benytter seg av simulering og rollespill, og undervisningen skjer online på Internett.

Avansert opplegg
I Simulab for Socrates benyttes bare tekst, mens Simulab for Telematics er mer avansert og krever at deltagerne selv lager de verktøyene som skal til for å skape egne virtuelle miljøer.

Annonse


Annonse


Annonse