Anne Tollerud

Annonse


EDI reduserer kostnader

Anne Tollerud– Gjennom TAPPE-prosjektet utvikler vi løsninger for standardisert elektronisk datautveksling (EDI) som gjør det mulig å redusere kostnadene ved fakturagenerering til rundt 30 kroner. Denne prosessen koster i dag mellom 300 og 1000 kroner per faktura, sier Gjørven.

Effektiv offentlig handel
– Et av problemene i dag er at offentlige avtaler inngås sentralt, avtalene er ukjente ute i systemet og de fordeler som er forhandlet frem blir ikke alltid benyttet. Elektronisk handel vil øke bruken av inngåtte avtaler fordi alle vil ha oversikt over og tilgang til oppdaterte avtaler til enhver tid. Samtidig gir elektronisk handel en effektiv innkjøpsprosess og reduserer behovet for papirbaserte produktkataloger, sier Gjørven.

Alt foregår elektronisk
TAPPE-prosjektet er et EU-prosjekt som arbeider med å utvikle EDI-relaterte løsninger til flere oppgaver innen offentlige innkjøp. Målet er at hele handelskjeden skal kunne foregå elektronisk, fra anbudsforespørsel, kontrakter og ordre til faktura og betaling.
Prosjektet ble startet i januar i år og skal avsluttes 31. desember i 1998. De norske bedriftene som er med i prosjektet er Statens Datasentral, EDI-partner og Achilles.

Annonse


Annonse


Annonse