Annonse


Minister over ISDN

Takket være verdens mest moderne videotelefonisystem, nemlig Tandbergs Vison 6000i, kan statssekretær og alenemor Inger Karin Nerheim jobbe fra sitt “hjemmekontor” på Lillehammer tre dager i uken. Nærkontakten med statsråden er sikret, skriver Telecom Revy.

En ISDN-forbindelse fra næringsministerens kontor til Nerheims arbeidsplass i OL-byen sørger for at kontakten mellom de to – om man får si det slik – nære samarbeidspartnerne blir like god som om de satt i to kontorer ved siden av hverandre. Iallfall om vi skal tro næringsminister Grete Knudsen:– Til å begynne med var det litt uvant, men nå kan jeg ikke se noen ulemper med å jobbe på denne måten. Den største forskjellen er at vi nå må ha en enda klarere arbeidsdeling enn tidligere, og det krever kanskje noe mer planlegging, sier Knudsen.

Prøveprosjekt
Ordningen er et ledd i et prøveprosjekt i samarbeid med Telenor/Tandberg. Det innebærer de to når som helst kan få “personlig” kontakt med hverandre. Systemet, som består av to monitorer og et kamera på hvert sted, står sentralt plassert på hvert av kontorene. Den ene monitoren viser bildet fra Lillehammer, mens den andre viser det lokale bildet som sendes fra Oslo. Knudsen har også et tilsvarende utstyr oppmontert på konferanserommet ved siden av sitt eget kontor. På den måten deltar Nerheim på vanlig måte på alle møter.

– Nå begynner vi å komme inn i rutinene, og hun er blitt en helt naturlig del av bordet. Jeg er absolutt blitt fortrolig med denne arbeidsformen, sier Knudsen.
– Avstanden skaper ingen problemer?
– Avstanden kan faktisk bli en fordel for oss. Jeg tror alle departementer kan ha stor nytte av en slik lokal tilknytning til næringslivet som denne situasjonen gir oss mulighet til. Nerheim har sittet i Forum for verdiskapning, som har som oppgave å arbeide med å bygge opp nettverk mellom næringslivet og samfunnet forøvrig. Derfor er hun spesielt kvalifisert til fullt ut å kunne utnytte den fordelen som “utplasseringen” på Lillehammer innebærer, sier Knudsen som presiserer at dette er et system som også kan benyttes av resten av staben i departementet.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse