Annonse


Økt nettlos-hastighet

Det amerikanske selskapet Peak Technologies brukte Comdex til å lansere sin Peak NetJet, en Java-applikasjon som jobber sammen med forskjellige nettloser for å øke hastigheten når man laster ned web-sider, samtididg som det gir bedre modemutnyttelse – uansett modemhastighet.
Ideen bak er relativt enkel: Når man henter frem en Web-side, vil programvaren automatisk laste ned alle tekst- og grafikkfiler på alle linker som vises på siden. Dermed spares mye tid når brukeren skal bevege seg videre til neste link. Samtidig analyserer programmet sitt eget lager og sørger for at brukerens mest brukte sider alltid er ferskest mulig, slik at disse sidene hentes frem så raskt som mulig.
I følge produsenten kan man regne med at modemutnyttelsen øker fra 11 prosent til bortimot 90 prosent. Peak NetJet kan kjøre sammen med såvel Microsoft Internet Explorer 3.0 som Netscape Navigator 2.0, men foreløpig kun under Windows 95 og Windows NT.

Annonse