Annonse


Teleslekt på Nettet

Ideen bak Teleslekt er å registrere store mengder historiske personopplysninger. Databasen som produseres vil settes sammen av informasjon fra norske folketellingslister, kirkebøker og andre kilder. Aktuelle brukere er blant andre slektsgranskere og forskere.

Bak Teleslekt står en organisasjon med utgangspunkt i Telenor Nye Muligheter, Teleslekt ble i år overtatt av Nasjonalbiblioteket. I alt fem grupper lokalisert på like mange steder arbeider med å legge ut slektsinformasjon fra folketellingen år 1900 på Internett.

Basen bygges opp slik at den fungerer interaktivt. For å starte søk må du betale en inngangsbillett på 50 kroner og deretter betale alt etter hvor mye du bruker basen.

Sommeren 1996 ble testversjonen av Find Your Roots omarbeidet fra å være Sybase-basert til å bli Oracle-basert.

Et annet tilbud Teleslekt har startet i år er Infonummer-tjeneste Slektstelefonen.

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse


Annonse