Annonse


Utskriftstyring fra HP

Nå har HP også lagt inn støtte for DHCP i sine utskrifts-server. I følge HP blir skriverne dermed enklere å sette opp, og å flytte fra en nettverkstilknytning til en annen.

Tidligere måtte nettverksadministratoren gi hver skriver i nettet en permanent IP-adresse. Hvis enheten deretter ble flyttet til et annet sted i nettet, måtte hele adresseringen rekonfigureres noki en gang. Med DHCP får man derimot tilgang på en serie IP-adresser for skriverne.
Adressene blir deretter automatisk tildelt skriverne av DHCP-serveren etterhvert som de trenges. Adresseringen er ikke permanent; derfor behøver man ikke gjøre noe spesielt når man flytter skriveren fra ett sted til et annet.

Fritt tilgjengelig
DHCP-støtte skal følge med alle HPs JetDirect printservere levert etter 1. november. Den kan også lastes inn i eksisterende JetDirect-server med flash-hukommelse. (HP har tilsammen levert 4 millioner JetDirect printservere siden 1991.) Programvaren er fritt tilgjenglig fra HP eller HPs Web-servere.

Dessuten har JetDirect print servere nå også støtte for HPs nye Web JetAdmin programvare for Internett-basert skriveradministrasjon, Novell job accounting for enklere styring av utskriftsjobbene under Novell NetWare. En CD-ROM med all programvre og dokumentasjon følger også med.

Annonse


Annonse


Annonse