Annonse


Når nettene blir lange..

Resultat før skatt i 3. kvartal ble 263 millioner kroner sammenlignet med 10 millioner kroner i 3. kvartal i 1995.

Omsetningsnedgang
Telenor Nett hadde etter 3. kvartal en omsetning på 5,0 milliarder kroner. Dette er en nedgang 216 millioner kroner i forhold til samme periode i 1995. Nedgang er det også for omsetningen i 3. kvartal. Den er på 1,6 milliarder kroner mot 1,8 milliarder samme tidsrom i 1995.

Interne avregningsprinsipper
Endringene i omsetning og resultat skyldes i hovedsak endrede interne avregningsprinsipper. For resultatet er dette i særdeleshet knyttet til bruk av kalkulatoriske renter, skriver selskapet i regnskapsberetningen.

Snart ferdig digitalisert
Digitaliseringsgraden på nettet er nå 87 prosent og digitaliseringen vil bli ferdigstilt i løpet av neste år. Finnmark og Vestfold er nå fullt ut digitalisert.

Annonse