Annonse


EDI via Internett

Fra danske Ingeniøren har vi sakset en debatt om bruk av Internett til EDI. Her poengteres at Internett er rimelig og enkelt å bruke, det har stor utbredelse og er derfor et alternativt medium til EDI.

Tre valg
Det er tre måter å bruke nettet til EDI. Den enkleste er å bruke nettet tilelektronisk post som settes opp som strukturerte formularer.
En annen mulighet er å bruke World Wide Web som erstatning for EDI til å innhente opplysninger om varer, priser og lagerbeholdning. S å kan manbruke et bestillingsformular på web-siden til å sende inn bestilling.
Man kan også lage en hybrid løsning, hvor man bruker web-delen til eninteraktiv dialog, for eksempel med en produktdatabase. Deretter kan man lainnkjøpssystemet legge inn den endelige ordren i form av en EDI-melding.

Kvitteringer
I artikkelen spås at Internett vil gjøre det lettere for mange bedrifter å komme i gang med EDI, men det er noen problemer som må overvinnes før oppstart.
Det viktigste er at det innføres automatiske kvitteringsrutiner. Det er innebyggetkontrollsvar i EDIFACT-standarden. Slike kan brukes også om man benytter Internett til bestillinger. At man bruker kvitteringer konsekvent og fører regnskap med at de kommer i retur, gjør nettet velegnet til vareomsetning.
Det bør dessuten sjekkes at man ikke får falske kvitteringer. Alle teknikkene for å få til en sikker overføring, for eksempel bruk av digitale eller elektroniske signaturer finnes nå, og er enkle å implementere. Bruk av slike signaturer er også i ferd med å standardiseres.