Annonse


Ny Sysdeco-emisjon?

I fjor måtte Sysdeco bokføre et underskudd på hele 217,3 millioner kroner. Pr. første halvår 1996 lå underskuddet på 29,8 millioner kroner, og analytikere mener resultat for andre halvår vil ligge på samme nivå. I denne sammenhengen er det betenkelig at aktiverte utviklingskostnader og goodwill utgjør 37,4 millioner i balansen ved halvårsskiftet.

Et kjerneproblem for Sysdeco er at mange kunder sitter på gjerdet og venter med å tegne kontrakter. En emisjon i kombinasjon med en kraftig opprydding kan gi selskapet fornyet tillit i markedet. Konsernsjef Tor Alfheim i Orkla Finans vil imidlertid ikke kommentere saken før tredjekvartalsresultatet legges frem 14. november.

Annonse