Annonse


Kampen om telemarkedet

På Nortibs høstkonferanse fredag i forrige uke, stilte Teleplan spørsmålstegn ved teleoperatørenes visjoner om andel av telemarkedet i fremtiden. Tore Aarønæs, leder for forretningsutvikling i Teleplan ser for seg at totalmarkedet for teleoperatørene vil øke fra fjorårets 17,2 milliarder til 22,4 milliarder i 2005. «De nye» aktørenes anslag for omsetning frem mot år 2005, er godt over 100% av denne veksten. Når Telia har som mål å tidoble sin omsetning til tre og en halv milliard kroner innen 2005 og NetCom spås en omsetning på 3,2 milliarder for samme år, har de to allerede «overskredet» den forventede veksten på 5,2 milliarder.
Det er naturlig å regne med at Telenor vil miste en del av sine markedsandeler, og det er sagt at de er villige til å tape 40 prosent av markedet før de setter inn mottiltak. Hvis dette blir tilfelle, får et ukjent antall nye aktører 5,3 milliarder kroner å kjempe om. Sett i forhold til liberaliseringen i land som har kommet lengre enn norge, er det lite sannsynlig at Telenor vil miste så stor del av markedet. I England og Sverige har British Telecom og Telia beholdt store deler av sine markeder.

Etablering koster
-Hva vil denne veksten koste og i hvilken del av markedet vil den komme, spør Aarønæs.Han maner til grundige analyser av teknologi, aktører og markedsutvikling.Som eksempel tar Aarønæs frem mobilsektoren hvor utbygging krever store investeringer, samtidig som prisene går ned og gir lavere omsetning. I tillegg vil ny teknologi gjøre det enkelt å skifte leverandør og flere mobilaktører fører til lavere kundelojalitet.

Teleplans regnestykke er basert på Statens teleforvaltnings forventninger om at telekom i år 2007 vil utgjøre 3 prosent av Norges bruttonasjonalprodukt (BNP). Aarønæs påpeker at andre har høyere forventninger til fremtidig markedsvekst, EU forventer at telecom vil utgjøre hele seks prosent av BNP allerede i år 2000.

Annonse


Annonse


Annonse