Annonse


Høyskole på Fornebu?

Det var under et felles frokostmøte i Asker og Bærum Næringsråd mandag at Tormod Hermansen kom med utspillet.
– Det er viktig at det gjøres noe på utdanningssektoren. Oslo-regionen har ingen teknisk høyskole i dag, men behovet er stort. Både Oslo, Bærum og Asker ville vært en god lokalisering for en slik høyskole, eventuelt som en forlenget arm til Norges tekniskvitenskapelige universitet i Trondheim, sa Hermansen. Som kjent har Telenor allerede vedtatt flytting til Fornebu, og interessen er naturlig nok stor for å få et teknisk utdanningsmiljø i nærmere tilknytning til området. Også Ericsson vurderer Fornebu som et mulig flyttealternativ.

Flere store norske bedrifter var representert på møtet, deriblant flere fra Ericsson, som sammen med Telenor er de største innen teleutvikling i Norge.
– Vi fra Ericsson nikket i kor til Hermansens utspill. Vi trenger flere studieplasser av denne karakter i Norge, ikke minst i Oslo, sier informasjonssjef Paul Falck til Dagens Telecom. Ericsson merker selv på kroppen at markedet for dyktige ingeniører er sterkt presset. Selskapet sender derfor i dag en delegasjon til NTNU i Trondheim for å rekruttere nye ingeniører.
– Vi skal så fort som mulig ansette 25 nye sivilingeniører til utviklingssiden, derfor kjører vi denne presentasjonen ved NTNU, sier Falck.

Annonse