Moox Radio forsvinner fra DAB-nettet.
Aller-konsernet leverer konsesjonen tilbake.