UUG og EFN begjærer rettslig prøving for DNS-domenebeslag av popcorn-time.no.

Annonse


EFN begjærer rettslig prøving av Popcorn Time-beslag

Norwegian UNIX User Group (NUUG) og Elektronisk Forpost Norge (EFN) har sendt over en begjøring om rettslig prøving av beslaget av DNS-domenet popcorn-time.no til Økokrim.

Originalsak: Svært oppsiktsvekkende: Økokrim har beslaglagt Popcorn-time.no – inneholdt ikke piratvare.

Tok beslag
Det var i mars at Økokrim tok beslag i Popcorn-time-no-domenet på grunnlag om mistanke om at det kunne benyttes til å begå straffbare handlinger.

NUUG skriver i en pressemelding at beslutningen om beslaget ble tatt av politiadvokat hos Økokrim Maria Bache Dahl, uten at det ble prøvet for en domstol.

Annonse


«Vi anser saken som prinsipielt viktig og beslaget tester grensene for ytringsfriheten. Hvis beslaget blir opprettholdt åpner dette for at politiet vil kunne beslaglegge domenenavn kun på mistanke om diskusjoner om antatt ulovlige handlinger. Beslag av domenenavn er veldig inngripende og bør kun benyttes i unntakstilfeller der eksempelvis liv er i umiddelbar fare, eller der saken har blitt prøvet for retten», skriver NUUG og EFN i pressemeldingen.

ITavisen avslører: Økokrim sendte betjenter til regnskapsfører og domene-registrar.

Pekeside
På den aktuelle siden var det ikke lagt ut noe materiale som Økokrim har tatt beslag i. Domenet fungerte som en side som lenket til andre steder der de kunne laste ned programvaren Popcorn Time, og NUUG og EFN uttaler følgende:

«Det er altså høyst uklart om strømming av kopibeskyttet materiale i seg selv er ulovlig, noe som setter store spørsmålstegn ved bruken av beslag som tvangsmiddel.

Videre har programvare som Popcorn Time mange likheter med annen programvare som også kan misbrukes til ulovlige formål. Beslag av domenenavn kun på bakgrunn av omtale av programvare og lenking til denne vil være svært uheldig sett i et ytringsfrihetsperspektiv. Dette har blitt sammenlignet med at politiet skulle beslaglagt instruksjonsmanualer for bruk av boltesakser.»

Har aldri etterforsket noe liknende
Kort tid etter beslaget snakket vi med Bache Dahl som er ansvarlig for saken, men hun ønsket ikke å gå nærmere i detalj (ei heller ville de svare på om det nå er ulovlig for ITavisen å lenke til lignende innhold), men viser til lovverket:

«Som det fremgår av dagens pressemelding, mistenker ØKOKRIM at domenet popcorn-time.no benyttes til straffbar medvirkning til overtredelse av åndsverkloven § 2, jf. § 54 første og tredje ledd, jf. straffeloven § 15.

Generelt er det slik at i vurderingen av om konkrete handlinger er straffbare eller ikke, utgjør graden av subjektive skyld et viktig element,» forklarer Dahl til ITavisen.no.

Har aldri etterforsket noe lignende

Økokrim vil ikke avsløre hvem som var tidligere domeneeier av denne grunnen:

«Vi går ikke ut med opplysninger om organisasjonen som sto som abonnent av domenet, nettopp fordi denne ikke mistenkes for å ha begått straffbare brudd på åndsverkloven.»

«Så vidt jeg er kjent med, har ØKOKRIM ikke tidligere etterforsket saker som gjelder mistanke om brudd på åndsverkloven.»

Les mer: Økokrim om Popcorn-time.no: – Vi har aldri gjort noe lignende tidligere.

 

Kilder:
EFN,
NRK