Popcorn-Time.no var en bitteliten nyhetsside som skrev om piratstrømmeprogramvaren - nå er domenet tatt av Økokrim.
Popcorn-Time.no var en bitteliten nyhetsside som skrev om piratstrømmeprogramvaren - nå er domenet tatt av Økokrim.

Annonse


Økokrim om Popcorn-time.no: – Vi har aldri gjort noe lignende tidligere

Et nytt kapittel i norsk fildelingshistorie ser ut til å ha startet. Nå går Økokrim etter nettsider som lenker til piratstrømmeprogramvare.

Les også: Svært oppsiktsvekkende: Økokrim har beslaglagt Popcorn-time.no – inneholdt ikke piratvare.

En ny vending
For Økokrim har beslaglagt et domene, popcorn-time.no, som hverken serverte piratinnhold eller programvaren som gjorde det mulig – det eneste siden gjorde var å lenke til eksterne sider som serverte programvare Popcorn Time som kan brukes til å se på strømmefilm.

Norsk lovverk sier at det å strømme piratfilm faktisk ikke er ulovlig, men siden Popcorn Time er basert på P2P-teknologi, vil nedlaster alltid laste opp noe, selv om det kanskje ikke er hele filmen eller TV-serien. Ulovlig? Det hevder altså Økokrim.

Annonse


Dette sier politiet
Vi snakket med politiadvokat Maria Bache Dahl som er ansvarlig for saken, og pekte til lovverket nevnt ovenfor. De ønsket ikke å gå nærmere i detalj (ei heller ville de svare på om det nå er ulovlig for ITavisen å lenke til lignende innhold), men viser til lovverket:

«Som det fremgår av dagens pressemelding, mistenker ØKOKRIM at domenet popcorn-time.no benyttes til straffbar medvirkning til overtredelse av åndsverkloven § 2, jf. § 54 første og tredje ledd, jf. straffeloven § 15.

Generelt er det slik at i vurderingen av om konkrete handlinger er straffbare eller ikke, utgjør graden av subjektive skyld et viktig element,» forklarer Dahl til ITavisen.no.

Har aldri etterforsket noe lignende
Økokrim vil ikke avsløre hvem som var tidligere domeneeier av denne grunnen:

«Vi går ikke ut med opplysninger om organisasjonen som sto som abonnent av domenet, nettopp fordi denne ikke mistenkes for å ha begått straffbare brudd på åndsverkloven.»

«Så vidt jeg er kjent med, har ØKOKRIM ikke tidligere etterforsket saker som gjelder mistanke om brudd på åndsverkloven

Dette sier paragrafene Økokrim benyttet
Dette sier åndsverkloven § 2:

«Opphavsretten gir innen de grenser som er angitt i denne lov, enerett til å råde over åndsverket ved å fremstille varig eller midlertidig eksemplar av det og ved å gjøre det tilgjengelig for almenheten, i opprinnelig eller endret skikkelse, i oversettelse eller bearbeidelse, i annen litteratur- eller kunstart eller i annen teknikk.

Som fremstilling av eksemplar regnes også overføring til innretning som kan gjengi verket.

Verket gjøres tilgjengelig for allmennheten når:

a) eksemplar av verket frembys til salg, utleie eller utlån eller på annen måte spres til allmennheten,
b) eksemplar av verket vises offentlig uten bruk av tekniske hjelpemidler, eller
c) verket fremføres offentlig.

Som offentlig fremføring regnes også kringkasting eller annen overføring i tråd eller trådløst til allmennheten, herunder når verket stilles til rådighet på en slik måte at den enkelte selv kan velge tid og sted for tilgang til verket.»