Hit, men ikke lenger: Popcorn-time.no inneholdt visstnok ikke annet enn nyheter om fildeling og ekstern-lenker til det populære strømmeprogrammet, men Økokrim hevder at bakmennene likevel har gjort noe som er ulovlig.
Hit, men ikke lenger: Popcorn-time.no inneholdt visstnok ikke annet enn nyheter om fildeling og ekstern-lenker til det populære strømmeprogrammet, men Økokrim hevder at bakmennene likevel har gjort noe som er ulovlig.

Annonse


Svært oppsiktsvekkende: Økokrim har beslaglagt Popcorn-time.no – inneholdt ikke piratvare

Det er ikke ulovlig å strømme piratfilm i Norge, spørsmålet er bare om Popcorn Times måte å gjøre ting på rent teknisk på sees på som piratdeling.

Oppdatert, 19.11:

Etter det ITavisen erfarer var popcorn-time.no tidligere eid av et mindre norsk konsulentselskap. Vi har prøvd å komme i kontakt med eier uten å lykkes.

Oppdatert, 18:50:

Til Dagbladet erkjenner Økokrim at siden ikke inneholdt noe ulovlig, men at de likevel gikk til aksjon «fordi det norske domenet lenker til steder der Popcorn Time kan lastes ned.»

I så fall har ITavisen, Google, og alle andre som har fulgt fildelings-saker og lenker til slikt innhold også et problem.

Oppdatert, 18:43:

Dette sier norsk lov om strømming:

«Den enkelte internettbruker som strømmer et verk til sin datamaskin, vil altså ikke begå et opphavsrettsbrudd selv om verket er gjort tilgjengelig for slik bruk uten opphavsmannens samtykke.

(Kravet om såkalt lovlig kopieringsgrunnlag gjelder bare for fremstilling av eksemplar til privat bruk etter § 12, jf. bestemmelsen i fjerde ledd.) Like fullt vil den som har gjort verket tilgjengelig på Internett ha overtrådt åndsverkloven.»

Oppdatert, 18:42

Til NRK forklarer politiadvokat Maria Bache Dahl årsaken til beslaget:

– Det var ikke lagt ut noe materiale på domenet som det er tatt beslag i. Men det var en lenke til andre domener, hvor man kunne laste ned programvaren for å få Popcorn time.

Tok popcorn-time.no
Økokrim melder i dag at de har tatt beslag i domenet popcorn-time.no, selv om det eneste siden gjorde var å lenke til andre sider som serverte programvaren, ifølge TorrentFreak og Økokrim.

ITavisen har fra før av ikke kjennskap til den aktuelle nettsiden. Ingen er i skrivende stund arrestert. Siden anslås som svært liten, og Facebook-siden «Popcorn Time Norge» har bare 102 medlemmer.

Økokrim mener likevel dette er ulovlig i Norge, og skriver:

«ØKOKRIM har i dag tatt beslag i domenet popcorn-time.no. ØKOKRIM mistenker at domenet benyttes til straffbar medvirkning til brudd på åndsverkloven § 2, som gir rettighetshaver enerett til å råde over åndsverk.»

Har Økokrim planer om å bruke mer av ressursene sine på å fakke pirater i Norge? Er dette del av en ny plan for virkelig å ta strømmerne?

Det er for tidlig å si, men vi kan ikke erindre en lignende sak i Norge tidligere, så dette er svært oppsiktsvekkende, for det Økokrim nå gjør er å hevde at ikke bare programmet Popcorn Time i seg selv er ulovlig å laste ned, men at det også er ulovlig å lenke til andre som tilbyr nedlasting av programmet.

Dette sier Økokrim
«Ulovlig fildeling av opphavsrett-beskyttet materiale på internett utgjør et alvorlig samfunnsproblem. Opphavsretten bidrar til å sikre utøvende kunstnere økonomisk utbytte av sin skapende virksomhet, noe som igjen er viktig for åndsproduksjon, innovasjon og kunstnerisk utvikling. Tilgjengeliggjøring på internett uten samtykke fra rettighetshaverne krenker opphavsretten.

Det norske domenet popcorn-time.no utgjør, etter ØKOKRIMs syn, en del av et globalt problem i stadig og rask utvikling.

Fildelingstjenesten Popcorn Time gjør tilgjengelig for allmennheten et stort antall filmer og TV-serier. I all hovedsak er filmene og TV-seriene lagt ut på internett uten rettighetshavers samtykke. Det norske domenet popcorn-time.no bidrar til tilgjengeliggjøringen ved å lenke til andre domener hvor nødvendig programvare kan lastes ned. I tillegg tilbyr det norske domenet popcorn-time.no informasjon, brukerveiledninger og nyhetsoppdateringer.»

 

Kilde:
Økokrim

Annonse


Annonse


Annonse


Annonse