mozillafreedom
De store selskapene skrenker inn mulighetene til å ytre seg, og varsler lister over politiske fiender. Bilde: Pixabay

Annonse


Mozilla tar opp kampen mot folk som “tenker feil”

Den ideelle organisasjonen Mozilla som står bak nettleseren Firefox, har sluttet seg til Facebook, Twitter og Google i kampen mot mennesker som “tenker feil”. 

Mozilla ønsker å bli fakta-gud

Firefox som kjemper for å beholde sin beskjedne andel av nettlesermarkedet, ser nå ut til å slutte seg til de sosiale mediers giganter. Motivert av fortellingen av hva som skjedde 6. januar på Capitol har Mozillas konsernsjef Mitchell Baker uttalt at “for å endre denne dynamikken kreves mer enn å fjerne eller bringe farlige aktører til taushet på sosiale medieplattformer”.

Selskapet har redefinert sin strategi og vil i fremtiden være åpen om sine annonsører og søke å avsløre nettverk av mennesker som gjør seg skyldig i “wrongthink”.

Listen over endringer som skal gjøres inkluderer:

  • Å avsløre hvem som betaler for annonser, hvor mye de betaler og hvem de blir målrettet mot
  • Å forplikte seg til gjennomsiktige plattformalgoritmer slik at vi vet hvordan og hvilket innhold som blir prioritert, til hvem og hvilken effekt det har.
  • Å ha disse verktøyene skrudd på som standard for å gi prioritet til fakta fremfor desinformasjon.
  • Å samarbeide med uavhengige forskere for å studere plattformenes innvirkning på mennesker og samfunn, og hva som kan gjøres bedre.

Les redaktør Trond Bie sin kommentar om PRISM-overvåkningsprogrammet som ble avslørt i 2013:

Annonse


Digital lobotomi

Særlig de to siste punktene er det grunn til å reagere på. Smak på det: “gi prioritet til fakta fremfor desinformasjon”. “Uavhengige forskere” og “Hva som kan gjøres bedre.” 

Det er farlig å la mennesker ta monopol på sannheten. Paven dømte Gallileo Gallilei til livsvarig fengsel fordi han hevdet at jorden beveget seg rundt solen og ikke motsatt. Idag stenges folk som “tenker feil” ute fra plattformer som har opparbeidet seg tilnærmet monopol på meningsutveksling.

Følg pengene

Kritikere har tidligere oppfordret Firefox til å vise uavhengighet fra Google, til tross for økonomiske bånd dem imellom. Mozillas forretningsmodell er sterkt avhengig av ekstern finansiering, spesielt på søkemotorer:

Ifølge Computerworld kom 91 prosent av Mozillas finansiering i 2018 fra Google gjennom en søkemotor-avtale som ble reforhandlet i 2020 og forlenget i tre år. Avtalen er for Mozilla verdt mellom 400 og 450 millioner dollar.

Mozilla som hevder at “kjerneverdiene er åpenhet og inkludering”, slutter seg nå til deplatform-trenden startet av blant annet Google.

Lokalsamfunn utslettet

I løpet av helgen er hele “lokalsamfunn” blitt utslettet fra sosiale medier i en koordinert operasjon, et eksempel er Walkaway-bevegelsen, en fredelig gruppe tidligere venstreorienterte med en halv million tilhengere. 

Søndag morgen hadde Big Tech fjernet Parler, en app som hverken sensurerer til høyre eller venstre. Amazon som var vert for appen, tok den offline.

Konspirasjonsteorier om at en elite stenger ute sine meningsmotstandere blir til selvoppfyllende profetier

Ytringsfrihet er basis for vår frihet. Foruten den er vi ikke vesensforskjellig fra hverken Kina eller det tidligere Sovjetunionen.

Til og med American Civil Liberties Union som i USA regnes som svært venstreorientert, sier at det bør bekymre alle når selskaper som Facebook og Twitter bruker sin ukontrollerte makt til å fjerne folk fra plattformer som er blitt uunnværlige.

Løsningen er ikke å kneble de vi er uenig med…

…Da tråkker vi på de samme verdiene som ble skjendet da Kongressen ble stormet på onsdag.

Det kan synes som opplysningstidens idealer har trange vilkår idag. Verden har glemt Voltaires ord: «Jeg deler ikke dine meninger, men jeg er beredt til å dø for din rett til å hevde dem.»

Kilder:
Computerworld
Mozilla

Annonse