Bitcoin – scam eller investering?

Kan digital-valuta endre dagliglivet til alle med tilgang til nettet? Så langt er det kun de mest interesserte som bruker teknologien, for det er ikke helt lett å skjønne.
Kan digital-valuta endre dagliglivet til alle med tilgang til nettet? Så langt er det kun de mest interesserte som bruker teknologien, for det er ikke helt lett å skjønne.

JPmorgan-sjef Jamie Dimon har sagt at bitcoin-hypen er større enn tulipankrakket (red anm. – Wikipedia: “Tulipankrakket var en periode i Den nederlandske gullalderen hvor prisen på løk fra den nylig introduserte tulipanen nådde ekstraordinært høye nivåer og deretter kollapset brått”.), og ikke bærekraftig på sikt.

Journalist: Alexander J. Hansen.

De store følger godt med på digital-valuta
Ikke lenge etter snakket sjefen for det internasjonale pengefondet, Christine Lagarde, på en Bank of England-konferanse og påstod at Bitcoin og andre kryptovalutaer kan ha like store fremtid innenfor Fintech (“Financial Technology”) som det nettet har fått, for Internett har hatt en vanvittig påvirkning på hvordan finansnæringen har utviklet seg. Bitcoin og blokkjedeteknologi kan videreføre denne utviklingen.

Annonse

Det blir jo ikke så mye enklere når Goldman Sachs går inn med ett åpent sinn i kryptovalutaspekulasjon, for i kontrast til JPmorgans Dimon og IMFs Lagarde sine uttalelser, blir det jo veldig sprikende når Goldman Sachs stiller seg åpne for å spekulere i kryptovaluta.

Les dette for å skjønne det grunnleggende vedrørende digital-valuta.

Teknologien
Bak kryptovalutaer så ligger det blokkjedeteknologi. Dette sørger for at all informasjon er desentralisert og tilnærmet umulig å hacke.

Denne teknologien kan gi oss privatpersoner muligheter som kan utfordre banknæringen. Man kan blant annet unngå store avgifter ved internasjonale pengeoverføringer og tilgangen til finansielle instrumenter er plutselig universell og ikke forbeholdt eliten, for det det finnes milliarder av mennesker som ikke har tilgang – blokkjedeteknologi kan revolusjonere handel for aktører i mange land.

Det finnes også selskap som Ripple. De prøver å integrere blokkjedeteknologi i bankvesenet for å utkonkurrere dinosauren Swift for pengeoverførsel. Ripple kan overføre, med egen teknologi, på sekunder. Dette i motsetning til det bankene bruker idag, nemlig Swift.

Sentralisert finans gir store kriser
Mennesket har i lang tid hatt behov for ett verktøy for å bytte varer, det være seg skjell, gull eller kontanter. Den amerikanske dollaren er fortsatt sett på som en global standard, til tross for uholdbare finanskriser som en sentralisert finansnæring har gitt oss.

Med denne sentraliserte næringen oppstår også problemene: med det økende behovet for e-handel og digitale betalinger er ikke den amerikanske dollaren like interessant – det som er interessant er at sentralbanken i USA kun har en oversikt som mer eller mindre viser hvor mange sedler som er i omløp. Det andre er IT-systemer som er sentraliserte og lite tilgjengelig for den gjennomsnittlige lønnsmottager.

Presentasjonen av Bitcoin per dags dato som en outsider til pengesystemet vi bruker i dag er ikke helt korrekt; Det er et hel-digitalisert system i samme kategori som banknæringen bruker, men med bedre muligheter for å flytte penger uavhengig av myndigheter og sentralbanker (med alle de avgiftene de måtte ta).

Styrken til Bitcoins er at det kun finnes 21 millioner av dem. For med den voksende brukermassen vil det over tid sikre lavere usikkerhet, større stabilitet og mindre fluktuasjoner enn vi har sett i Bitcoin frem til nå.

Det finnes ingen sentralisert aktør som kan skrive ut flere kontanter: alt er desentralisert og gitt en verdi av menneskene som bruker det.

Gode grunner for blokkjedeteknologi

  • Raskere allokering og verifisering av ressurser er viktig. Det er så viktig at Swift-systemet kommer til å bli utkonkurrert i løpet av tre år.
  • Blokkjedeteknologi kan også brukes til å identifisere identifikasjon; En by I Sveits tar sikte på å innføre blokkjedeteknologi-basert ID-system (“Ethereum”-plattformen), som vil passe med alle utfordringer vi møter i hverdagen for å legitimere oss.
  • Gjennom blokkjedeteknologi har flere selskaper startet opp med ICO-s (“Initial Coin Offering”), istedenfor å måtte gå innom Wall Street for å få finansiering, har man klart det igjennom “crowdfunding” gjennom kryptovaluta-nettverket. Dette kan gi en fin inngang til nye potensielle teknologier som ønsker å revolusjonere det som i hverdagen fremstår som usynlig (Fintech).

Svakheter

  • Blokkjedeteknologi og kryptovalutaer er i startfasen, og det er endel utfordringer på veien, blant annet brukermassen. Om ikke forbrukeren vil eller klarer å adoptere ny teknologi så hjelper det ikke, uansett hvor bra den måtte være.
  • Kryptovaluta må komme til ett nivå hvor bestemor enkelt kan kjøpe Bitcoin for handel og sparing.
  • Risikoen er foreløpig rangert som høy – forhåpentligvis blir teknologien mer allment kjent, brukermassen vil øke, usikkerheten synke og dermed også risikoen.
  • Penger blir med digitale unike entiteter man har 100 prosent kontroll over selv, kryptografisk sikret. Dermed er den største svakheten brukeren.
  • Ingen beskyttelse fra offentlige instanser.

Muligheter
Personlig har jeg klokketro på blokkjedeteknologi, noen har sammenlignet det med når Internett kom, eller hvordan agrikultur revolusjonerte landbruket; Blokkjedeteknologi vil bli for “Fintech” det agrikultur har vært for landbruket.

Det er fornuftig å gjøre skikkelige undersøkelser om man vurderer å investere i det som kanskje blir morgendagens nye teknologiske systemer, dog; Invester aldri penger du ikke har råd til å miste.

Annonse
Annonse