EUs Thierry Breton
En av EU-toppsjefene Thierry Breton oppsummerer den nye loven selskapene har et halvt år på å oppfylle.

Annonse


EU har vedtatt å endre “alt”

22 tjenester tilhørende en rekke stor-selskaper er designert “portvoktere” av EU. Det betyr at de må oppfylle en rekke nye krav i EU-området med hjemmel i det nye “Digital Markets Act” (DMA)-lovverket.

Alphabet, Amazon, Apple, Meta og Microsoft har tjenester som regnes som “portvoktere”

Selskapene ønsker selvsagt ikke å være på en slik liste, og Samsung var en av de som klarte å lure seg unna med sin nettleser på egne Android-produkter bestående av mobiler og nettbrett.

I tillegg har kommisjonen åpnet en undersøkelse for å vurdere om Apples iPadOS bør utpekes som portvokter, til tross for at de ikke oppfyller terskelverdiene. I henhold til DMA skal denne undersøkelsen fullføres innen maksimalt 12 måneder.

EU

Berørte produkter:

 • Android
 • iOS
 • Windows
 • TikTok
 • Facebook
 • Instagram
 • LinkedIn
 • WhatsApp
 • Messenger
 • Google Maps
 • Google Play
 • Google Shopping
 • Amazon Marketplace
 • Apple App Store
 • Meta Marketplace
 • YouTube
 • Google
 • Amazon
 • Meta
 • Chrome
 • Safari
 • Google Search

Følgende tjenester kvalifiserer ikke som portvoktere:

 • Microsoft: Bing, Edge, Microsoft Advertising, Outlook.com
 • Apple: iMessage (midlertidig – undersøkes ytterligere)
 • Google: Gmail
 • Samsung: Internet Browser

Vi har skrevet om Digital Markets Act (DMA) tidligere:

“DMA-loven aktiveres om selskapet som drifter plattformen har minst 45 millioner månedlige brukere i EU og over 10 000 forretnings-brukere årlig. Om selskapene ikke retter seg etter loven, risikerer de bøter på opp til 10 prosent av omsetningen eller hele 20 prosent om reglene blir brutt flere ganger.”

“Brukere av små eller store plattformer vil kunne utveksle meldinger, sende filer eller foreta videosamtaler på tvers av meldingsapper, og dermed gi dem flere valgmuligheter. Når det gjelder interoperabilitetsplikten for sosiale nettverk, var medlovgivere enige om at slike interoperabilitetsbestemmelser vil bli vurdert i fremtiden.”

Annonse


I tillegg til kravene for meldings-apper er det også et krav at operativsystemer må tilby tredjeparts-app-butikker og gi utviklere lov til å tilby alternative betalingsmåter. Hvor lang tid selskapene har på å implementere akkurat disse tingene er vi mer usikre på, men et halvt år høres ut som urimelig kort tid.

Hva skjer nå?

Men selskapene har nå kun seks måneder på å oppfylle disse kravene, som blant annet består av:

 • Brukere blir informert om, og kan bestride fjerning av innhold fra plattformer
 • Brukere vil ha tilgang til tvisteløsningsmekanismer i sitt eget land
 • Gjennomsiktige vilkår og betingelser for plattformer
 • Mer sikkerhet og bedre kunnskap om de virkelige selgerne av produkter som brukerne kjøper
 • Sterkere forpliktelser for svært store nettplattformer til å vurdere og redusere risiko på nivået av den overordnede organiseringen av tjenesten deres for brukernes rettigheter, der begrensninger av rettigheter og risiko for viral spredning av ulovlig eller skadelig innhold er mest virkningsfulle
 • Raske kriseresponsmekanismer med ytterligere risikohåndteringstiltak for folkehelse- og sikkerhetskriser
 • Ny beskyttelse for mindreårige
 • Forbud mot målrettede annonser på nettplattformer rettet mot mindreårige eller ved bruk av sensitive personopplysninger
 • Tilgang til plattformdata for forskere for å forstå risikoer for samfunnet og grunnleggende rettigheter

Annonse