toppmomspåelbilertilhalvmillion
I det reviderte nasjonalbudsjettet får biler til under 500 000 ingen toppmoms, kun om de koster mer. Endringen gjelder fra 2023 til 2025.

Annonse


Dette skjer med elbil-avgiftene

Regjeringen har kommet til enighet om å endre den første foreslåtte endringen av elbil-ordningen da det i dag ble lagt frem et revidert nasjonalbudsjett.

Momsfritaket for biler under 500 000 kroner beholdes til 2025

I stedet for den varslede subsidieordningen blir det nå slik at biler fra 500 000 kroner (kun på kjøpsbeløpet over denne summen) og mer i stedet får toppmoms på 25 prosent.

Endringen trer i verk fra 2023. Øvrig momsfritak beholdes frem til 2025.

Norsk elbilforening var svært uenige i endringen og mente at man byttet ut noe som fungerte med et ikke-testet system.

Annonse


Det foreningen reagerer på er at regjeringen reviderte nasjonalbudsjett i stedet legger opp til full moms (25 prosent) for biler som koster over 600 000 kroner og i stedet kompensere biler som koster under 500 000.

ITavisen, 12. mai

Dette uttalte Norsk elbilforening i mai:

– Regjeringens forslag til moms på elbil er håpløst, uforutsigbart og ubrukelig. Dette spenner bein under Norges mest vellykkede klimatiltak, forklarte Elbilforeningens generalsekretær Christina Bu den gang de varslet kamp.

Nå er tonen en helt annen, og foreningen er glad for snu-operasjonen:

–  Dette gir stø kurs for et svært vellykket klimatiltak, og det gir trygghet for at vi kan nå målet om at alle biler som selges i 2025 skal være nullutslippsbiler. Vi er svært lettet over at regjeringens idé om en subsidieordning for elbil skrotes, og at man i stedet går for en reell toppmomsmodell, sier generalsekretør Christina Bu i Norsk elbilforening.